„Z pokolenia na pokolenie” – konkurs artystyczny dla mieszkańców Rynu

 

Długie letnie dni, ciepłe powietrze, przebywanie na łonie natury, sprzyjają rozwojowi twórczości. To czas gdy w głowie rodzi się wiele nowych, ciekawych pomysłów 🙂 Pochodząca z Rynu artystka tatuatorka Alicja Mazur postanowiła właśnie teraz, u schyłku wakacji, zaangażować lokalną mazurską społeczność do twórczego działania.

Wszystkim mieszkańcom / osobom pochodzącym z Rynu lub które uczęszczały do szkoły w Rynie, chcielibyśmy zaproponować udział w wyjątkowym konkursie „Z pokolenia na pokolenie”, który jest powiązany z corocznym balem charytatywnym organizowanym przez Radę Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie (oficjalna strona internetowa szkoły). Historia balu sięga 2005 roku. Jednym z kluczowych elementów balu, wywołujących niezmiennie mnóstwo emocji, jest licytacja fantów przygotowanych przez mieszkańców. Dochód z akcji rokrocznie przeznacza się na cele związane z rewitalizacją placówki.

Mimo, że bal karnawałowy odbywa się w lutym, warto poczuć jego przedsmak już wcześniej.

Na wstępie pragniemy przybliżyć Wam sylwetki wyjątkowych osób związanych z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rynie i artystycznie uzdolnionych, zasłużonych przedstawicieli kultury i sztuki w naszym kraju, które przyczyniły się do powstania oryginalnej formy konkursu.

Albin Nowicki

Albin Nowicki

W roku szkolnym 1952/53 Albin Nowicki przybył do Rynu i został kierownikiem szkoły. Był to nie tylko dobry pedagog, ale również historyk regionu, kronikarz Rynu i szkoły, inicjator wielu czynów społecznych. W maju 1966r., pisząc w kronice o XX-leciu ryńskiej szkoły, podał, że ma ona 16 pracowników pedagogicznych, zaś w 15 oddziałach uczy się około 500 dzieci.
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było wręczenie sztandaru. Uroczystość odbyła się 23 maja 1971r. W 1973r. szkoła podstawowa została przekształcona w Zbiorczą Szkołę Gminną. Szkoła Gminna liczyła 745 uczniów i nauczycieli razem.

Obecnie dyrektorem szkoły w Rynie jest Renata Radziulewicz.

Aleksander Józef Olszewski

Aleksander Józef Olszewski

Polski artysta malarz i nauczyciel akademicki, profesor sztuk plastycznych. Ukończył studia w zakresie malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Kierownik Katedry Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki w Politechnice Radomskiej. Redaktor czasopisma „Arteria”, rocznika Wydziału Sztuki. Inicjator powołania Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka” w Politechnice Radomskiej. Członek Okręgu Radomskiego ZPAP. Jego prace prezentowano na 23 wystawach indywidualnych i 200 zbiorowych. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 29 września 2011 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej.

Alicja Mazur konkurs

Alicja Mazur

O Alicji więcej możecie przeczytać na stronie głównej. Zapraszamy do zapoznania się z jej twórczością:

Krótki regulamin konkursu:

  • Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę artystyczną, np. w formie rękodzieła bądź inną wybraną przez siebie techniką.
  • Praca zostanie wylicytowana jak co roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie podczas Balu Charytatywnego cieszącego się zainteresowaniem wśród osób z całej Polski. Środki z licytacji zostaną przekazane na rzecz rozwoju szkoły.
  • Zdjęcie pracy prosimy przesłać mailem na adres alicja.mazur.art@onet.eu oraz zamieścić w komentarzu pod specjalnym postem konkursowym na stronie FB Alicja Mazur Ink (kliknij w link).
  • Wykonane prace prosimy kierować do Przewodniczącej Balu Anny Wajszczuk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie po uprzedniej konsultacji telefonicznej: 508-295-258.

Dodatkowo:

  • Autor najlepszej artystycznej pracy wybranej 22.09 (wtorek) przez Alicję Mazur zostanie obdarowany tatuażem przez nią wykonanym.
  • Laureat konkursu będzie mógł dokonać wyboru jednej z prac graficznych prof. dr hab. Aleksandra Józefa Olszewskiego – prof. zwyczajnego
    Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wybrana praca prof. Olszewskiego zostanie odwzorowana na ciele laureata w formie tatuażu.
  • Realizacja tatuażu przewidywana jest po uprzedniej konsultacji na 24.09 (czwartek) lub 26.09 (sobota)

Spośród niżej przedstawionych, wybrana przez laureata praca prof. dr hab. Aleksandra Józefa Olszewskiego, zostanie odwzorowana laureatowi w formie tatuażu przez Alicję Mazur.

 

 

prof. dr hab. Aleksander Józef Olszewski – „Rysunki Jakubowe” (na podstawie powieści Olgi Tokarczuk pt. „Księgi Jakubowe”)

Aleksander J. Olszewski_Rysunki Jakubowe
Rysunki Jakubowe_Aleksander J. Olszewski
Rysunki Jakubowe_prof. Aleksander J. Olszewski
Rysunki Jakubowe_prof. Aleksander Olszewski
prof. Aleksander J. Olszewski_Rysunki Jakubowe
Rysunki Jakubowe_Aleksander J. Olszewski
Rysunki Jakubowe_prof. Aleksander J. Olszewski
prof. Aleksander Józef Olszewski
prof. Aleksander J. Olszewski_Rysunki Jakubowe
Rysunki Jakubowe_Aleksander J. Olszewski
Rysunki Jakubowe_prof. Aleksander J. Olszewski
prof. Aleksander Józef Olszewski
prof. Aleksander J. Olszewski
Rysunki Jakubowe_prof. Aleksander J. Olszewski
prof. Aleksander J. Olszewski_Rysunki Jakubowe
prof. Aleksander J. Olszewski
prof. Aleksander J. Olszewski
Rysunki Jakubowe
Rysunki Jakubowe_prof. Aleksander J. Olszewski
prof. Aleksander J. Olszewski
prof. Aleksander Józef Olszewski

Mamy nadzieję, że zostali Państwo artystycznie zainspirowani wybitnymi pracami prof. dr hab. Aleksandra Olszewskiego i już teraz włączycie się w twórcze działania na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie 🙂