Deutsche Version (Lesen Sie mehr)

Drogi Użytkowniku strony alicjamazur.pl,

Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników naszego serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, abyście mogli czuć się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Nie udostępniamy danych naszych Czytelników, ani osób przeglądających stronę. Nie profilujemy, ani nie wysyłamy newsletterów. Używamy podstawowych narzędzi analitycznych, które maja nam wskazać zainteresowanie naszą witryną, a nie szczegółami dotyczącymi osób odwiedzających ją. Trzymamy się również zasady braku reklam na naszych stronach. Jeśli je widzisz, jest to kwestia ustawień Twojej przeglądarki. Jednak zgodnie z wymogami europejskiego zarządzenia, umieszczamy wszelkie mniej lub bardziej potrzebne reguły związane z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Alicja Mazur, z siedzibą w Olbergsweg 13, 46147 Oberhausen Niemcy, NIP 12350862730. Administrator tej strony jest również Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej i mailowej po ww. adresami.

 

Polityka ciasteczek cookies

Strona alicjamazur.pl używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc.) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

  

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/ Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

  

Pisząc do mnie wiadomość mailową…

Wysyłając do mnie wiadomość mailową potwierdzasz, że adres mailowy, z którego piszesz należy do Ciebie.

  

Prawo do bycia zapomnianym

RODO przyznaje osobom, których dane dotyczą, prawo do usunięcia danych, w tym prawo do bycia zapomnianym. Zgodnie z przepisami RODO osoba taka ma prawo w przypadkach opisanych w RODO może żądać od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych. W celu usunięcia danych prosi się o kontakt mailowy z administratorem.

 

Po zapoznaniu się z powyższym tekstem prosimy o akceptację w okienku wyskakującym w dolnej prawej części ekranu na stronie.

Więcej informacji na temat RODO znajdziesz na stronie: RODO dla firm.

 

Sehr geehrter Nutzer der Website alicjamazur.pl/de,

Der Schutz privater Informationen in Bezug auf die Benutzer unserer Website ist für uns von größter Bedeutung. Daher bemühen wir uns, dass Sie sich beim Besuch unserer Websites sicher fühlen. Wir teilen nicht die Daten unserer Leser oder der Besucher der Website. Wir erstellen keine Newsletter oder senden keine Newsletter. Wir verwenden grundlegende Analysewerkzeuge, die auf unsere Website aufmerksam machen sollen, und keine Angaben zu den Besuchern. Wir halten uns auch an das Prinzip der fehlenden Werbung auf unseren Websites. Wenn Sie sie sehen, handelt es sich um Ihre Browsereinstellungen. In Übereinstimmung mit den Anforderungen der europäischen Verordnung erlassen wir jedoch alle mehr oder weniger notwendigen Regeln im Zusammenhang mit der DSGVO.

Nach art. 13 Abs. 1 und Par. 2 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG (GDPR) möchten wir Sie darüber informieren, dass

Der Administrator Ihrer persönlichen Daten ist Alicja Mazur, mit Sitz in Olbergsweg 13, 46147 Oberhausen, Steuernummer
123/5086/2730. Der Administrator dieser Website ist auch der Datenschutzbeauftragte, mit dem Sie schriftlich, per Post und E-Mail nach dem oben genannten Kontakt Kontakt aufnehmen können Adressen.

 

Cookie-Richtlinie

Die Website alicjamazur.pl/de verwendet „Cookies“. Cookies sind kleine Dateien, die es dem verwendeten Gerät ermöglichen, im Internet zu surfen (z. B. Computer, Smartphone usw.), um bestimmte Informationen über das verwendete Gerät zu speichern. In Cookies gespeicherte Informationen werden unter anderem verwendet zu Werbe- und statistischen Zwecken sowie zur Anpassung unserer Dienstleistungen an Ihre individuellen Bedürfnisse. Sie können die Einstellungen für Cookies in Ihrem Webbrowser ändern. Wenn diese Einstellungen unverändert bleiben, werden Cookies im Speicher des Geräts gespeichert. Das Ändern der Einstellungen für Cookies kann die Funktionalität der Website einschränken.

 

Facebook-Plugin

Unsere Website enthält ein Plugin für die Social-Networking-Site Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien, 94025, USA). Das Facebook-Plugin auf unserer Website ist mit dem Facebook-Logo gekennzeichnet. Dieses Plugin verbindet Sie direkt mit unserem Profil auf dem Facebook-Server. Facebook kann dann von Ihrer IP-Adresse erfahren, dass Sie unsere Seite besucht haben. Wenn Sie unsere Website in Ihrem Facebook-Profil eingeloggt besuchen, registriert Facebook Informationen über den Besuch. Auch wenn Sie nicht eingeloggt sind, kann Facebook Informationen über die IP-Adresse erhalten. Wir möchten ausdrücklich betonen, dass Facebook uns keine Informationen über die erhobenen Daten und deren Verwendung gibt. Zweck und Umfang der von Facebook erhobenen Daten sind uns nicht bekannt. Um weitere Informationen zum Datenschutz bei Facebook zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, sich direkt an Facebook zu wenden oder die Datenschutzbestimmungen des Portals zu lesen: https://www.facebook.com/about/privacy/ Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook Informationen über Facebook erhält Bei Besuchen auf unseren Websites empfehlen wir Ihnen, sich vorab von Ihrem Facebook-Konto abzumelden.

 

Schreiben Sie mir eine E-Mail-Nachricht …

Indem Sie mir eine E-Mail senden, bestätigen Sie, dass die E-Mail-Adresse, an die Sie schreiben, Ihnen gehört.

 

Das Recht, vergessen zu werden

DSGVO räumt betroffenen Personen das Recht ein, Daten zu löschen, einschließlich des Rechts, vergessen zu werden. Gemäß den Bestimmungen des DSGVO hat eine solche Person das Recht, in den in der DSGVO beschriebenen Fällen den Administrator aufzufordern, die ihn betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen. Um Daten zu löschen, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den Administrator.

 

Nachdem Sie den obigen Text gelesen haben, akzeptieren Sie das Popup-Fenster unten rechts auf der Seite.

Weitere Informationen zum DSGVO finden Sie unter: DSGVO für Unternehmen (Link).